کاربر مهمان به سامانه شورای فنی استان فارس خوش آمدید.
هشتمین جلسه شورای فنی استان فارس در سال 1396، به ریاست مهندس رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس برگزار شد.

هشتمین جلسه شورای فنی استان در سال 1396 با حضور اکثریت اعضاء و به ریاست جناب آقای مهندس رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد. در این جلسه مهندس رحیمی ضمن تشکر از اعضای شورای فنی، دبیرخانه شورا، اعضای کارگروه ها و کمیته فنی شهرستان ها بر اهمیت تدوین برنامه و مسیر سال 97 تاکید نمودند و برنامه ریزی جلسات را در جهت تحقق اهداف خواستار شدند.

   مهندس رحیمی ضمن تاکید بر تقویت دستگاه های متولی اجرای پروژه های عمرانی، متذکر شدند که دستگاه های غیر اجرایی حتی المقدور از ورود به اجرای پروژه ها پرهیز نمایند. در ادامه ایشان بر اهمیت پرداخت مطالبات عوامل فنی و اجرایی و به خصوص کارگران تاکید نمودند و از دستگاه های اجرایی درخواست نمودند در هنگام پرداخت مطالبات پیمانکاران، موضوع پرداخت حقوق کارگران از سوی پیمانکاران در اولویت قرار گیرد

Powered by ARAAX co