کاربر مهمان به سامانه شورای فنی استان فارس خوش آمدید.
اولین جلسه شورای فنی استان فارس با حضور اکثریت اعضا در محل سالن شهید قاضی استانداری برگزار گردید
Powered by ARAAX co